بنا به قولی امروز سال روز ولادت امام سجادِ (علیه السلام)؛

روایت شده مادر آن حضرت به نام شهربانو هنگام ولادت آن حضرت از دنیا رفت و سر پرستی امام به عهده ی زنی دیگر افتاد و حضرت او را مادر صدا می کردند.

روزی تعدادی از نزدیکان به امام عرض کردند : شما که بهترینِ مردم هستید چرا با این مادر هم غذا نمی شوید؟

فرمودند:

نمی پسندم دستم به سمت لقمه ای سبقت بگیرد که او نیز به همان لقمه نظر افکنده است ، و با این این عمل خاطر او را آزرده کنم و عاق او گردم.

(برگرفته از کتاب القطره)


حالا این راجع به نا مادریه ؛ وای به مادر خودمون ...