روز درخت کاری بهونه ست!

"می خواستم چهره ی زیباتون زینت بخش وبلاگم بشه"

ای کاش من جای اون نهال بودم تا یه کم دست سرم می کشیدید.

ای کاش که یک دانه ی تسبیح تو بودم / تا دست کشی بر سر سودا زده ی من