آقای مطهری!

احتمالا وقتی تو شیراز به شما بی احترامی شد ناراحت شدید؟ درسته؟

و احتمالا شکایت هم کردید و خواستار مجازات شدید؟

راستش:

ما هم ناراحت شدیم ، وقتی تو فتنه ی 88 اون حرفا رو شنیدیم!

ما هم ناراحت شدیم ، وقتی به رهبرمون توهین شد!

ما هم ناراحت شدیم ، وقتی رفقامونو تو خیابونا زدن!

ما هم ناراحت شدیم ، وقتی خون یه عده انسان بی گناه رو زمین ریخته شد!

ما هم ناراحت شدیم ...


آقای مطهری!

تو شیراز فقط جون یک نفر که شما باشی به خطر افتاد!

می دونستید تو فتنه ی 88 جون میلیون ها انسان به خطر افتاد؟!

حالا با تمام این احوالات بازم میگید که سران فتنه باید از حصر آزاد بشن؟!

اگه با منطق شما پیش بریم که اون چند نفر خوب کاری کردن شما رو زدن.


خلاصه آقای خاص هر کی خربزه بخوره پای لرزشم میشینه!

در آخر هم از خدا می خوام که تو این فاطمیه هدایت بشید.


"اللهم اجعل عواقب امورانا خیرا"