روز جمهوری اسلامی مبارک


در روایت است که روزی ابوبکر و عمر و زبیر و عبدالرحمن بن عوف در منزل رسول اکرم جمع شدند.

حضرت آمدند و در جمع آنان نشستند.

سپس فرمودند: «گروهی از ما در طرف راست عرش خدا بر منبرهایی از نور قرار دارند که صورتهایشان نورانی و لباسهایشان نیز نورانی است و نور صورتشان چشم بینندگان را خیره می‌کند.»

ابوبکر پرسید: ای پیامبر خدا آنها کیستند؟

جوابی شنیده نشد.

زبیر: ای پیامبر خدا، آنها کیستند؟

جوابی شنیده نشد.

عبدالرحمن: ای پیامبر خدا ...

و باز هم جوابی شنیده نشد!

سپس حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا، آنها چه کسانی هستند؟

پس ایشان فرمودند: «آنها قومی هستند که به واسطه‌ی روح الله به یکدیگر محبت می ورزند. (دل‌هایشان به هم نزدیک می شود)، درحالی که هیچ نسب یا اموال مشترکی ندارند؛ آنها شیعه‌ی تو هستند و تو امامشان هستی ای علی.»

( بحار الأنوار، ج 65، ص 139)


شادی روح امام خمینی صلوات