یا علی!

تو اگر ذوق کنی رنگ فلک می ریزد
کرک و پر از همه ی خیل ملک می ریزد

تو اگر سیزده ماه رجب سبزه شوی
سیزده بار ز اعداد نمک می ریزد


آی مردم!

ما دیوونه های امیرالمومنین ، عاشق عدد 13 هستیم.


سیزده برا اونایی نحسه که محبت مولا رو کم دارن!