سلسله مباحث تغییر

جلسه اول (یاحسین)

موضوع : تنبلی

94/1/15


خلاصه سخنرانی

اول هر سال می ریم مشهد ، سررسید می گیریم و برنامه ریزی می کنیم.

اما وقتی آخر سال چک می کنیم می بینیم که خیلی هاش مونده.

سوال : چرا برنامه ریزی هامون می مونه؟

این مشکلی که داریم کلید همه ی بدی هاست و اون چیزی نیست جز تنبلی.

شخص تنبل منفور نزد خداست ، منفور نزد اهل بیت (علیهم صلوات الله) است.

امام باقر (علیه السلام) خطاب به شخص تنبل فرمود : من بغض تو را دارم!

یا در جای دیگه فرمودن : من نفرت دارم از اون کسی که تو کار دنیاش تنبلی می کنه ؛ کسی که تو کار دنیا تنبله تو کار آخرت تنبل تره.

آیا کسی که تنبله شب بلند می شه 300 مرتبه بگه الهی العفو ؟!

رسول الله (صل الله علیه و اله) خطاب به جوانی فرمودند: پسرم چی کاره ای ؟

جوان : بیکار.

پیامبر : برو دیگه از چشمام افتادی!