قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله):

النظر سهمٌ مسمومٌ مِن سِهام إبلیس فمَن ترکها خوفاً مِنَ الله اعطاه اللهُ إیماناً یجدُ حلاوتَه فی قلبه.

«بحار الانوار، ج 104، ص 38»

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله):

نگاه به (نامحرم) یکی از تیر های زهر آلود شیطان است، هر کس از ترس خدا آن را ترک نماید، خداوند ایمانی به او عطا فرماید که شیرینی آن را در دل خویش بیابد.


/// الآن با توجه به وضعیت حجاب بهترین فرصته که ایمانمون رو ببریم بالا؛

باید از آب گل آلود ماهی گرفت.