عبد به کسی میگن که هیچی از خودش نداره و همه چیش از مولاشه ...

أنا عبد الزهرا