اعصابم خوردٍ خوردٍ!!!
همین الآن که دارم تایپ می کنم سرم داره می ترکه!!!
به خدا قسم دوست دارم بگیرم تیکه پارشون کنم!!!
دو تا نوجوونی که با قلب پاک رفتن خونه ی خدا و پاک تر شدن ، موقع برگشت تو فرودگاه جده مورد آزار و اذیت دو تا آشغال عربستانی قرار می گیرن.
اونوقت یه عده بی غیرت جمع می شن دور هم میگن و میخندن!!!
بگو آخه بی غیرت اگه با داداش خودت این کار رو می کردن بازم می خندیدی ؟؟؟
بابا بخدا بعضیا غیرتُ بوسیدن گذاشتن کنار!!!
آقام امیرالمومنین علیه السلام فرمود:
اگر خلخال از پای زن یهودی در آوردند و شخصی از شنیدن این اتفاق جان داد او را ملامت نکنید.

دِ آخه لامذهب اینا بچه شیعه بودن!!!