امام خامنه ای حفظه الله:

اشتباه مصدق تکیه به آمریکا بود.


امام علی علیه السلام:

چقدر زیاد است عبرت ها و چقدر کمند عبرت گیرنده ها.