سلسله مباحث تغییر

جلسه دوم (یازینب)

موضوع : تنبلی

94/1/22

خلاصه سخنرانی
مرحوم مقدس اردبیلی برای برطرف کردن یک شبهه به کشور دیگه ای سفر می کنه ، اما الآن انواع و اقسام سیستم ها هست ، ولی بازم می بینی به جایی نمی رسیم!
مشکل اصلی اینه که ماها تنبلیم.
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند:
تنبلی فرصت عمر را ضایع می کند.
زورمون میاد کاری انجام بدیم ، اما ساعت ها پای اینترنت و پیامک و ... می شینیم.
داریم با زندگی مون قمار می کنیم.
شهید بهشتی به 7 زبان زنده ی دنیا مسلط بود ، 3 تا هم دکترا داشت ، چرا؟ چون تنبلی رو کنار گذاشته بود.
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند:
هر کس تنبلی کنه پشیمون میشه.